Start Earn 10USD/day NOW!


System Requirements:
- 1.7 GHz CPU
- nVidia GeForce2 / ATI Radeon 8500 or better video card with 32MB video memory
- 256 MB RAMHow to crk?
 1. Install game, DON'T RUN!
 2. Download and unrar file crk
 3. Copy and replace files in Maps to C:\Program Files\Alien Shooter 2\Run\Maps
 4. Copy and replace files AlienShooter2.exe to C:\Program Files\Alien Shooter 2\Run
 5. Copy and replace files in Eng to C:\Program Files\Alien Shooter 2\Run\Test
Cheat:
a. Way 1:
Go to Saves (\Alien Shooter 2\Run\Saves) open file 01.CFG (state 1) open with  Notepadand replace with:
Intelligence=200
Health=200
Strength=200
S_Armor=200
Speed=200
Accuracy=200
Pistols=200
Shotgun=200
Minuguns=200
Rocket=200
Energy=200
Exp=4759044
Rank=2
Money=5000000
You can edit this code for more money.

b. Way 2

Cheat codes:

In game mode:
Code:
remgamma - remove gamma on the level
stwnn - complete level successfully.
cheath - gives 1000 hp.
st1 - gives 15000 hp.
st2 - invincibility.
stammo - gives some ammo.
stexp or cheatexp - adds enough exp
for getting new level.
cheats - + 50 to the speed skill.
cheatw - + 100 skills of weapons reloading.
stkk - to kill all monsters withing a
radius of 1000 pixels from the character.
stk9 - to kill all monsters on the map.
stgod - makes all skills (except perk) 100 or
200 sequential. adds also 50000 money.
stm or cheatm - + 10 000 money.
stshop - download shop on the level.
stmus[x] - turn the x number of tracks.
stmusstop - stop current track.
stat - turn on\off current statistics.

Related Posts:
13 comments

 1. Anonymous Says:
 2. Sao anh Nam không cắt file 1Gb19 ra làm 2 cho dễ down, hic, đợi lâu thí mồ, mà USB không đủ nữa chứ, em đown ngoài tiệm.
  Anh cắt ra rồi up lên mediafire nhé.

   
 3. Luu Nhat Nam Says:
 4. Đây là link từ trang chủ chứ không phải của mình upload lên nó mới lớn như vậy...
  MF cũng chấp nhận 200 MB là cùng, cắt ra cũng lắm phần lắm, để mình tìm xem có link nào của MF thì sẽ post lên cho cậu.

   
 5. Anonymous Says:
 6. Thui, đã tải dìa rồi, nhưng mà không cheat được, làm sao đây. Phần cách cheat thứ 2 không hiểu, anh nói cụ thể hơn được không

   
 7. Luu Nhat Nam Says:
 8. À, trong khi chơi game bạn mở khung chat lên, gõ đoạn được bôi đen, còn đoạn không bôi đen là tác dụng.
  Vi dụ: gõ st1 sẽ được "gives 15000 hp" thêm 15000 máu.

   
 9. Anonymous Says:
 10. làm sao mở khung chat, vọc quá trời luôn mà không thấy chát đâu hết.

   
 11. Anonymous Says:
 12. à, còn cái engine trong cái crack thì dùng làm gì, sao nó kêu cài đè lên mà ở hướng dẫn ở trên thì không thấy nói, và cheat 1 không làm được, nó không hiệu quả.
  và anh chơi cài này chưa, nó kinh nghiệm gì hướng dẫn thêm, tại vì cái patch tiếng anh không tốt lắm, có lẫn tiếng Đức, nhiều chỗ không hiểu nó nói gì.

   
 13. Luu Nhat Nam Says:
 14. Xin lỗi nha, tại có người yêu cầu nên mình post lên chứ có chơi bao giờ đâu TT_TT

   
 15. Anonymous Says:
 16. how to use that patch?/

  is it overwrite all the germany language??

   
 17. Anonymous Says:
 18. choi cai bai cuoi kho vai~ cai con robo to khung bo da man luon !
  khong hoa' danh kho that la kho'
  nhung cuoi cung thi bom nguyen tu? cung no?
  cho` Alien shootter 3

   
 19. Anonymous Says:
 20. sao ko path tieng anh dc vay ban?

   
 21. Anonymous Says:
 22. đang chơi thoát ra đánh cheat vô đại luôn ,xong rồi resume lại là có cheat rồi

   
 23. AnakPakAmid Says:
 24. hi,
  i had download this and install it. already follow the instruction but the pacth for english not working.it just copy and paste Text directory right?

  Appreciate ur respons. thanks in advance

  ~~liza

   
 25. Anonymous Says:
 26. i did all steps but game not work

   

Post a Comment

ALL COMMENTS AND MIRRORS ARE WELCOME!!!
Comments will be answered in 1 week, please come back to read it. If I update new links for this post, I will pick it to homepage.
You can Subscribe to comment to receive newest comment. Or Subscribe by email to receive email when feedback available.

Go To Page:

/
Technology Blogs - Blog RankingsPayPal Viet NamDownload 3D HD MoviesComputers Blogs
None of the files shown here are hosted or transmitted by this server. The links are provided solely by this site's users. The administrator of this site (NamLN) cannot be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents.

Search: